Menu

Villkor för användning

VÄLKOMMEN

Vi är glada att välkomna dig till Hartmanns webbplats (hädanefter kallad "Webbplatsen"), den officiella nätbutiken för varumärket Hartmann.

Vi ber att du tar dig tid att noggrant läsa igenom dessa användarvillkor. Om inget annat anges regleras förhållandet mellan Hartmann och dess Användare exklusivt av dessa användarvillkor som anses vara lästa och godkända av Användaren. Om du inte godkänner villkoren i dess helhet ber vi att du inte använder Webbplatsen.

När du använder en viss tjänst eller köper produkter från denna Webbplats, kan du från tid till annan motta ytterligare riktlinjer och regler som gäller för sådana tjänster och produkter, vilka samtliga härmed införlivas genom hänvisning och kommer att gälla för din användning av Webbplatsen.

Hartmann kan från tid till annan göra ändringar i Användarvillkoren genom att meddela dessa ändringar på Webbplatsen. Din användning efter att en sådan ändring har meddelats utgör ett godkännande av de ändrade villkoren.

Se avsnitt 18 för betydelsen av definierade begrepp som används i dessa Användarvillkor.

 1. IDENTIFIERING

  A Aboutbags NV (organisationsnummer Oudenaarde 0681 881 789) är säljaren av produkterna som visas på Webbplatsen.
  Aboutbags NV har sitt säte på Westerring 17, 9700 Oudenaarde, Belgien.

  Aboutbags NV:s andra kontaktuppgifter följer nedan:

  • Tel: +46 853 527 805
  • Fax: +32 51 696 837
  • E-post: customer.care@hartmann.com
  • Nayan sköter kommunikationen på uppdrag av Samsonite AB.

 2. INNEHÅLLETS RIKTIGHET

  Hartmann gör sitt bästa för att hålla informationen på Webbplatsen uppdaterad. Det är dock inte möjligt att garantera en fullständig avsaknad av fel på Webbplatsen. Information och annat material som publiceras på Webbplatsen kan innehålla felaktigheter eller typografiska fel. Vikter, mått och volymer för produkterna är endast ungefärliga. Vi har vidtagit rimliga åtgärder för att säkerställa att produktinformationen är tillförlitlig och att den så korrekt som möjligt återger färgen på produkterna. Vi kan dock inte garantera att din bildskärm korrekt återger produktens färg så som den är vid leverans. Informationen på Webbplatsen ändras regelbundet utan meddelande till dig. Hartmann förbehåller sig rätten att när som helst, efter eget godtycke, förändra Webbplatsen. Hartmann garanterar inte att funktionerna på Webbplatsen, eller material eller innehåll som finns på Webbplatsen, kommer att vara utan avbrott eller utan fel, eller att Webbplatsen som gör dessa tillgängliga är fri från virus eller andra skadliga komponenter. Hartmann är inte ansvariga för användningen av Webbplatsen, inklusive, utan begränsning, innehållet och eventuella fel däri.
  Begränsningar för handbagage: även om vi anstränger oss att säkerställa att varor som anges vara handbagage uppfyller flygbolagens nuvarande begränsningar, kan vi inte hållas ansvariga om ett flygbolag tillämpar andra regler för incheckning eller om flygbolag eller flygplatser ändrar sina begränsningar.

 3. PRISER

  Priset för produkterna som du beställer är priset som visas på Webbplatsen vid tidpunkten då du bekräftar din beställning och kommer att bekräftas i e-postbekräftelsen som bekräftar att din beställning har mottagits. Alla priser anges i svenska kronor, inklusive moms och fraktavgifter.

  Om ett fel upptäcks i priset för produkterna som du har beställt eller i fraktavgifterna kommer vi att informera dig så snart som möjligt och erbjuda dig möjligheten att återbekräfta beställningen till det rätta priset eller att avbryta beställningen. Om du avbryter kommer vi att återbetala eller återkreditera dig med summan som har debiterats ditt kreditkort för produkterna.

 4. ONLINEBESTÄLLNING

  Du kan göra en beställning om du är en vuxen person, 18 år eller äldre. Beställningsprocessen består av följande steg:
  • Du lägger till produkterna som du vill köpa till din varukorg;
  • Du väljer leveransmetod;
  • Du anger leveransadressen;
  • Du anger faktureringsadressen tillsammans med betalningsinformationen;
  • Du kommer att uppmanas att godkänna Användarvillkoren;
  • Innan du lägger beställningen kommer du att ges möjlighet att granska dina val, kontrollera det totala priset för din beställning, inklusive fraktavgifter;

  Efter att beställningen har lagts kommer vi att skicka ett e-postmeddelande som bekräftar att din beställning har mottagits. Vid den tidpunkten reserverar vi motsvarande belopp på ditt betal- eller kreditkort och vi debiterar ditt kort när vi skickar varorna. Om du betalar med kreditkort kommer du att få ett e-postmeddelande som innehåller din betalningsstatus. Så snart som varorna har skickats kommer du att få ett meddelande ("Leveransmeddelandet"). Alla beställningar sker med förbehåll för tillgängligheten av produkterna vid tidpunkten för skickande.

 5. BETALNING

  Betalningsmetoderna som vi accepterar finns angivna på Webbplatsen. Betalningar måste göras i svenska kronor. Se Integritetspolicyn som finns tillgänglig på Webbplatsen för ytterligare information angående internetbedrägeri och säker betalning. posted in the Site for further information regarding internet fraud and secure payment.

  Hartmann förbehåller sig äganderätten till de sålda varorna till dess att vi har erhållit fullständig betalning för priset och fraktavgifterna, samt eventuell ränta för försenad betalning och/eller kompensation. Även om Hartmann är säljaren måste du erlägga betalning till Frucon²s bankkonto. Detaljer anges på Webbplatsens betalningssidor.

 6. FÖRSÄLJNINGSAVTAL

  Inget försäljningsavtal kommer att finnas mellan dig och Hartmann till dess att Hartmann skickar produkterna. All information på Webbplatsen är endast förslag att beakta och är inte ett anbud eller ett ensidigt avtal. Din beställning utgör ett bindande anbud från din sida att köpa våra produkter.

  Försäljningen kommer endast att vara bindande för oss efter att vi har meddelat dig genom Leveransmeddelandet att varorna har skickats till dig.

  Hartmann förbehåller sig rätten att neka en beställning, av olika anledningar, helt eller delvis, och i alla följande tillfällen:

  • OM PRODUKTEN INTE ÄR TILLGÄNGLIG;
  • Om din faktureringsinformation är felaktig eller inte kan verifieras
  • Om säkerhetssystemen betraktar din beställning som ovanlig eller som en beställning som kan utgöra bedrägeri
  • Om din banköverföringsbetalning/reservation inte har mottagits i tid
  • Om vi har anledning att misstänka att du är yngre än 18 år
  • Om vi har anledning att misstänka att du är en återförsäljare
  • OM DET FÖRELÅG FEL I PRISUPPGIFTEN
  • Om vi inte kunde leverera till adressen som du uppgav
  • Vid force majeure
 7. LEVERANSRESTRIKTIONER - LEVERANSLAND

  • C/O postboxadresser och militära adresser godtas inte.
  • Vi levererar från måndag till fredag, utom på bankhelgdagar.
  • Använd www.hartmannluggage.se för bagage och resväskor som ska levereras i Sverige.
 8. LEVERANS

  Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att leverera produkterna inom de tidsramar som anges på den enskilda orderbekräftelsen till Användaren. Sådana tidsramar är inte garanterade leveranstider som går att förlita sig på. Felaktigt angivna adresser är användarens ansvar och kan leda till extra kostnader som kommer att utkrävas av Användaren.

  Alla varor kommer att skickas från Hartmann. Om din produkt inte levereras inom de angivna tidsramarna uppmanar vi dig att kontakta med ditt kund- eller beställningsnummer. Du kan då se försäljningsavtalet som avslutat och begära en fullständig återbetalning för de relevanta produkterna. Du kan också ange en ny leveransperiod som är lämplig efter omständigheterna och begära att Hartmann levererar produkterna innan utgången av den perioden; och då, om Hartmann inte levererar under den förlängda perioden kan du se försäljningsavtalet som avslutat och begära en fullständig återbetalning för de relevanta produkterna.

  Vi levererar endast via en professionell budfirma. Vi kräver alltid att någon kvitterar leveransen. Du accepterar att en leverans kan kvitteras av en annan person än Användaren, förutsatt att sådan person finns närvarande på den angivna adressen och är en vuxen person, 18 år eller äldre. Om ingen finns närvarande vid tidpunkten för leverans kommer du att uppmanas att kontakta budfirman för att bestämma ett alternativt leveransdatum.

 9. DEFEKT PRODUKT ELLER FELAKTIG LEVERANS.

  Kontrollera förpackningen för skador vid leverans. Om produkterna tycks vara skadade eller inte motsvarar din beställning, vänligen följ returförfarandet som beskrivs i avsnitt 10 nedan. Vid händelse av tillverkningsfel eller vid felaktig leverans kommer Hartmann att bära alla fraktkostnader för att returnera varorna.

 10. RETURBLANKETT

  Vänligen följ förfarandet som beskrivs i detta avsnitt 10 nedan om du ska returnera någon produkt enligt avsnitt 9 ovan eller på grund av att fel produkt har levererats eller under andra omständigheter när Hartmann accepterar att du returnerar produkter. Du kan också använda detta förfarande vid utövande av din lagstadgade ångerrätt som beskrivs i avsnitt 11.

  1. Fyll i returblanketten. Vi kommer att skicka en returetikett, ett returnummer och returanvisningar till dig via e-post.
  2. Packa varan som ska returneras (endast oanvända och oskadade varor, i originalförpackning med autentiska etiketter, tillbehör, användaranvisningar, garantisedlar). Originalförpackningen kommer att förhindra skador under transport.
  3. Skriv ut returetiketten och klistra den på ditt/dina returpaket. Returetiketten kommer att innefatta alla nödvändiga uppgifter för att garantera en smidig frakt (din personliga information, vår leveransadress, namnet på budfirman).
  4. Om du skulle ha några frågor efter steg 3 ska du inte tveka att kontakta oss. Om du inte har några frågor vill vi att du returnerar varorna till oss så snart som möjligt och senast inom 147 kalenderdagar från dagen du meddelade oss din returbegäran.
  5. I händelse av att du inte uppfyllt alla returkrav kommer vi att meddela dig detta genom e-post och klargöra varför vi inte har kunnat godkänna den inom 14 dagar.

  Endast varor som köps online på Webbplatsen kan returneras. Vid andra returer rekommenderar vi dig att kontakta butiken där du inhandlade varorna.

 11. DISTANSAVTAL - ÅNGERRÄTT

  Du har ingen ångerrätt vid köp av varor tillverkade enligt kundens anvisningar eller annars har fått en tydlig personlig prägel.

  Ångerrätt

  Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.

  Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag: (i) då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar varan i fysisk besittning; eller (ii) vid avtal avseende flera varor som du beställt i en och samma beställning och som levereras var för sig, då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar den sista varan i fysisk besittning.

  Vill du utöva din ångerrätt ska du till oss skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post).

  Du kan använda standardmallen för utövande av ångerrätt, men du måste inte använda den. Du kan också elektroniskt fylla i och skicka in andra tydliga meddelanden på vår hemsida genom att använda returblanketten (och vi rekommenderar att använda returblanketten för en effektivare behandling av frånträdandet). Efteråt kommer vi återkoppla till dig med erkännade av att ha tagit emot begäran av retur på ett varaktigt medium (t.ex. e-post) utan dröjsmål.

  För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut. Verkan av utövad ångerrätt

  Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder).

  Vi gör ett avdrag från återbetalningen för den värdeminskning hos varorna som skett om värdeminskningen beror på onödig hantering från din sida.

  Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet.

  Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

  Vi kommer och hämtar varorna på det sätt som beskrivs i returblanketten på vår egen bekostnad. Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion. Du bör inte själv skicka tillbaka varorna på ett annat sätt än vad som föreskrivs i Returblanketten; om du ändå gör så står du själv för risken och dina kostnader.

 12. ANSVARSBEGRÄNSNING

  Vi använder oss av rimliga kommersiella insatser för att hålla Webbplatsen avbrottsfri och felfri. Vi strävar också efter att skydda Webbplatsen mot datorvirus och annan skadlig programvara. Med tanke på beskaffenheten av dessa faror och internet är det ditt ansvar att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda din dator och ditt system eftersom din användning av Webbplatsen och informationen på den äger rum uteslutande på egen risk.

  Vi kan inte hållas ansvarig för användningen av Webbplatsen eller oförmågan att använda Webbplatsen, Webbplatsens innehåll eller någon länk till en annan webbplats, eller prestandan hos produkter som köps på Webbplatsen. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag är vi inte ansvariga för (i) förlust som inte orsakats av en överträdelse från vår sida, eller (ii) någon (affärs)förlust (inklusive förlust av vinst, tid, intäkt, data), eller (iii) någon indirekt förlust eller följdförlust som inte kunde förutses av både dig och oss när du började använda Webbplatsen.

  Vår fullständiga ansvarsskyldighet i samband med försäljningsavtalet kommer inte att överstiga inköpspriset för produkterna i fråga.

  Dessa villkor påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

 13. GARANTI

  (a) Lagstadgad garanti:
  Konsumenter är berättigade till en lagstadgad garanti. Den omfattar avvikelser på varorna vid tiden för leverans. Säljaren åtar sig att utan kostnad ersätta eller reparera de berörda varorna (eller delarna). Säljaren förebehåller sig rätten att byta ut artikeln om kostnaderna för reparation är oproportionerliga eller om reparation inte är möjlig. Konsumenten har bevisbördan att visa att defekter som visar sig efter 6 månader efter leverans fanns redan vid tidpunkten för leverans.

  (b) Kommersiell garanti:
  Hartmann erbjuder även en ytterligare kommersiell garanti för vissa produkter. Se garantikortet och/eller Webbplatsen för mer information om denna garanti.

 14. FRÅGOR, KLAGOMÅL, KOMMENTARER ELLER SERVICEKONTAKT

  Om du har några frågor eller om du har tekniska problem med att komma åt information på vår Webbplats kontaktar du customer.care@hartmann.com.

 15. BEGRÄNSNINGAR FÖR ANVÄNDNING OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

  Alla varumärkesnamn, produktnamn och beteckningar som används på Webbplatsen är varumärken eller handelsnamn som tillhör Hartmann eller tredje part. Du får inte använda eller reproducera några sådana varumärken eller handelsnamn eftersom det kan utgöra ett intrång i ägarens rättigheter. All design på Webbplatsen, texter, dokument, filmer och andra tjänster och urvalet och framställandet därav, samt allt annat material på Webbplatsen är skyddade av upphovsrätt tillhörande Hartmann eller dess leverantörer. Du får göra elektroniska kopior och skriva ut delar av Webbplatsen endast i den utsträckning som det är nödvändigt för att göra en beställning eller för att använda Webbplatsen som en shoppingresurs. Du får inte att använda information eller material på Webbplatsen på annat sätt, inklusive reproduktion med andra syften än vad som anges ovan, modifieringar, distribution, eller (åter)publicering. Skulle du vilja använda material och information från denna Webbplats måste du erhålla Hartmanns föregående skriftliga samtycke.

 16. ANVÄNDNING AV INFORMATION OCH FÖRSLAG FRÅN DIG ANGÅENDE DENNA WEBBPLATS

  Om du tillhandahåller Hartmann eller lägger upp material, information, förslag eller kommentarer på eller genom Webbplatsen, om Webbplatsen, sättet som Hartmann bedriver sin verksamhet, eller skötseln av Webbplatsen, förbehåller sig Hartmann rätten att använda sådant material, information, förslag eller kommentarer efter eget gottfinnande utan kompensation eller erkännande till dig. Du ger härmed Hartmann en icke-exklusiv, evig, royaltyfri, global licens att använda och publicera sådant material och sådan information, i dess helhet eller i delar. Dock regleras Hartmanns användning av uppgifter som kan identifiera dig (exempelvis ditt namn, adress, personnummer och telefonnummer) av Webbplatsens Integritetspolicy som behandlas nedan.

 17. ANVÄNDNING AV DINA FÖRSLAG TILL Hartmann ANGÅENDE NYA PRODUKTER, FUNKTIONER ELLER PROCESSER

  (a) Ett bidrag kommer inte att skapa ett konfidentiellt förhållande och det kommer heller inte att försätta Hartmann i en förtroendeposition som mottagare av ett bidrag och Hartmann är inte skyldig och åtar sig heller inte att behandla eller bevara sådana bidrag som konfidentiella.

  (b) Hartmann har rätt att behålla allt material som skickas till denne samt att göra kopior därav och behålla dessa i sina arkiv.

  (c) Inga skyldigheter åläggs Hartmann eller kan underförstås genom mottagande eller undersökning av bidraget om inte, eller till dess att, en formell skriftlig överenskommelse skrivs under av Hartmann och av dig själv, och därefter skall Hartmanns åtaganden endast vara sådana som de uttrycks i sådan skriftlig överenskommelse.

 18. INTEGRITETSPOLICY

  Vi anser att din integritet är mycket viktig och vi vill vara säkra på att du är medveten om och samtycker till hur vi kan komma att använda dina personuppgifter. Du finner Integritetspolicyn på www.hartmannluggage.se. Genom att göra en beställning på Webbplatsen samtycker du till insamling, användning och överföring av dina personuppgifter i enlighet med villkoren i Integritetspolicyn.

 19. DEFINITIONER

  Inom tillämpningsområdet för dessa användarvillkor skall begreppen som listas nedan anses ha följande betydelse om inget annat uttryckligen nämns:

  • Användarvillkor: dessa villkor och alla dess tillägg eller uppdateringar.
  • Nayan: Frucon², publikt aktiebolag, som bildats enligt belgisk lag (så kallat NV), har registrerat säte på 8800 Roeselare (Belgien), Bruanestraat 8, företagets organisationsnummer Kortrijk 0806.661.106; Nayan är ansvariga för den tekniska supporten för Webbplatsens drift.
  • Användare: någon som genom att ange Webbplatsens adress eller att följa en länk besöker denna Webbplats och använder den för informationssyfte eller för att göra en beställning.
  • Hartmann: Samsonite AB, organisationsnummer 556425-5510, Drakegatan 2, 41250 Göteborg, Sverige. Med avseende på immateriella rättigheter innebär "Hartmann" Samsonite IP Holdings Sarl, med registrerat säte på 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg och med företagsnummer B147735.
  • Webbplats: en samling webbsidor som samlas under adressen www.hartmannluggage.se.
 20. TILLÄMPLIG LAG

  Alla tvister beträffande giltigheten, tolkningen och/eller genomförandet av Villkoren regleras uteslutande av belgisk lagstiftning och belgiska domstolar, utan att det påverkar konsumentens rätt att föra en tvist till en domstol som är behörig enligt tvingande lagbestämmelser. Tillämpning av FN-konventionen angående avtal om internationella köp (CISG) är uttryckligen utesluten. Om du är en konsument med hemvist i EU skyddas du dessutom av tvingande bestämmelser i lagstiftningen i landet där du bor.

  Användaren samtycker till att elektroniskt bevismaterial (dvs. e-post, säkerhetskopior, etc.) kan användas som giltig bevisning vid en eventuell tvist angående användning av Webbplatsen.

  Om något av Användarvillkoren befinnes vara ogiltigt eller ej tillämpbart förblir de övriga villkoren giltiga och den del som förklarats ogiltig förblir tillämpbar i den utsträckning det tillåts enligt lag.

 21. FULLSTÄNDIGT AVTAL

  Dessa användarvillkor ersätter alla tidigare villkor som tillämpats mot Användaren.

  För frågor, kommentarer eller tekniska problem angående Webbplatsen, kontakta oss på customer.care@hartmann.com, tel. +46 853 527 805 and fax +32 51 696 837.

  Dessa användarvillkor uppdaterades senast den 05/05/2020.Angerblankett